INNSENDT BIDRAG

@tinkacornelia


#me #hvemerjeg #grorudpalme #bored #homealone #hamburger


Kommentarer:

Konkurransen gjennomføres av Nobels Fredssenter og Aftenposten Si;D med støtte fra Fritt ord, i tilknytning til utstillingen Europeiske identiteter.

Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenters hovedsponsorer og partnere: